** 1965. VOSZHOD 2

** 1965. VOSZHOD 2

MBK: 2172-2173

100 Ft